O Portalu

Art Brut Inside je veb portal Udruženja Art Brut Serbia čiji je cilj, rad i usavršavanje nezavisne, antiakademske umetnosti i integracija umetnosti društveno marginalizovanih grupa ljudi i pojedinaca u sistem umetničke vrednosti. Iskustvo koje smo stekli kroz naš prethodni, višegodišnji i neformalni rad, navelo nas je da uzmemo konkretnije učešće u društvenom životu. Brojne izložbe, radionice i umetničke akcije koje smo organizovali nisu bili samo kulturno-umetnički događaji već rađanje novih prijateljstava i komunikacije saosećanja. Bilo da se radilo o deci i omladini ometenoj u razvoju, deci bez roditeljskog staranja, psihijatrijskim bolesnicima, izbeglicama i zatvorenicima, kod svih smo postigli veoma pozitivan utisak i želju da se naš zajednički rad nastavi. Zato smo osnovali Udruženje Art Brut Serbia sačinjeno od ljudi iz različitih profesionalnih sfera, koji svojim iskustvom i empatijom žele da doprinesu razvoju i promociji stvaralaštva ljudi koji jednostavno ne mogu sami da se izbore kroz život.
Od 12. 08.2014, Udruženje Art Brut Serbia je član European Outsider Art Association.

Radi ostvarivanja ovog cilja Udruženje Art Brut Serbia preko ovog portala želi da:
– promoviše i okuplja umetnike art brut profila;
– prikuplja i obrađuje umetničko stvaralaštvo društveno marginalizovanih grupa ljudi i pojedinaca;
-organizuje,izložbe, radionice, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;
– objavljuje knjige i druge publikacije o stvaralaštvu art brut umetnika;
-organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena umetnosti,nauke,kulture,obrazovanja i ljudskih prava;
– promoviše značaj razvijanja svesti o art brut umetnosti i stvaralaštvu društveno marginalizovanih grupa ljudi i pojedinaca;
– sarađuje sa institucijama , stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave art brut umetnošću uopšte;
– promoviše nastavak istorije art bruta.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe u okupljanju i stvaranju nove umetničke platforme koja nije opterećena civilizacijskim standardima.

Portal je podeljen u četiri veće oblasti i to: Likovna umetnost, Naučna istraživanja, Književnost i muzika i Press clipping.

LIKOVNA UMETNOST objavljuje vesti, tekstove, foto i video sadržaje sa izložbi i umetničkih akcija .
Poseban deo u oblasti Likovne umetnosti zauzimaju Veb izložbe i Zatvorska umetnost.

Veb izložbe su namenjene prezentaciji radova umetnika koji nikada nisu imali izložbe ili koji su nedovoljno izlagački zastupljeni u javnosti.

Zatvorska umetnost: Udruženje Art Brut Serbia radi na velikom i dugoročnom projektu osnivanja zatvorske umetničke scene u Srbiji. Znamo da postoji veliki broj umetnički talentovanih zatvorenika/ca, kao i bivših zatvorenika/ca u Srbiji ali jednostavno nema sistemske podrške za njihovu umetnost. Želimo da se to promeni. Želimo da damo doprinos u razvijanju savremenog društvenog sistema. Opšte je poznato da umetnost ima terapijsko dejstvo i da čoveka oslobađa frustracija i agresivnosti. Umetnički pravac ART BRUT ,koga je 1947.g. osnovao francuski slikar Žan Dibife, mnogo je uticao na stvaranje današnje, izuzetno raznolike umetničke scene. Dibife je u sistem umetničke vrednosti uveo umetnost marginalizovanih grupa ljudi i pojedinaca i na taj način pokrenuo lavinu novih umetničkih izraza i novog viđenja čoveka. PRISON ART ili zatvorska umetnost je deo nasleđa art brut umetnosti u kojoj se talentovani zatvorenici izražavaju kroz sve vidove umetnosti u okviru zatvorskih mogućnosti. U tom smislu, imaju izvesne privilegije za umetničko stvaranje i promociju njihove umetnosti, sa krajnjim ciljem smanjivanja agresivnosti i psihičkih tenzija kod zatvorenika, kao i obezbeđivanje društvene i finansijske podrške za život posle odslužene zatvorske kazne. U svetu je veoma dobro organizovan sistem zatvorske umetnosti, posebno u SAD, gde, kao jedan od primera, postoji velika koalicija zatvorske umetnosti (http://theprisonartscoalition.com/ ) u kojima ozbiljno i temeljno rade na fenomenu umetnosti zatvorenika. U Srbiji ima nekoliko likovnih kolonija i smotri, organizuju se izložbe zatvorenika ali nema profesionalne analize radova i individualnog rada sa talentima. Ne postoji jedinstveni arhiv radova, nikakva zaštita i očuvanje radova, jednostavno je sve podređeno individualnim mogućnostima upravnika zatvorskih institucija.

NAUČNA ISTRAŽIVANJA objavljuje radove iz oblasti odnosa umetnosti i medicine, istorije umetnosti, filozofije i sociologije.

Art terapija objavljuje tekstove i fotografije radova nastalih na art terapiji Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju VMA. Ogroman broj radova i  jedinstvena likovna rešenja pacijenata, povod su da pokrenemo razmišljanja  o odnosu pojmova normalnosti u umetnosti.

Istorija umetnosti se bavi prvenstveno uporednim istraživanjima istorijata art bruta i njegovih potencijalnih korena i uticaja kroz različite periode istorije umetnosti.

Ramišljanja je deo u kom umetnici, teoretičari umetnosti i svako od zainteresovanih posetilaca sajta, mogu da šalju svoja razmišljanja na temu umetnosti i svega što se nje tiče. Često smo u najneobičnijim situacijama, od potpuno običnih ljudi čuli veoma duboke i zanimljive teorije o tome, šta je umetnost i šta bi ona trebalo da predstavlja.

Raspad SFRJ
Smatramo da nije slučajna činjenica da je umetnički pravac Art Brut nastao odmah po završetku Drugog svetskog rata. Francuski slikar Žan Dibife je u potpunom sunovratu civilizacije u prvoj polovini 20. veka uvideo mogućnost u definisanju dubljih odnosa u poimanju društvene i individualne “normalnosti”. Velika stradanja oblikovala su neminovno nove umetničke forme.

Ovde objavljujemo radove umetnika koji su na direktan ili indirektan način povezani sa ratovima na prostoru bivše SFRJ. Ovde računamo i period NATO bombardovanja SRJ.

Naš cilj je formiranje jedinstvenog uvida, analiza i promocija umetnosti koja je nastala u navedenim periodima. Znamo da je mnogo ljudi posle ratova počelo da crta, slika ili piše jer su jedino tako mogli da se približe sebi i svojim osećanjima. O takvoj umetnosti se vrlo malo zna . Za relativno kratko vreme, upoznali smo mnoge “nevidljive umetnike” čiji radovi predstavljaju pravo umetničko ali i antropološko blago. Mi im pružamo mogućnost i podršku da svoj rad podele široj javnosti.

KNJIŽEVNOST I MUZIKA objavljuje tekstove, audio i video zapise, fotografije sa književnih i muzičkih događaja .
Veb izdanja objavljuju internet zbirke pesama, poezije i proze umetnika koji nikada nisu objavili svoj književni rad ili su nedovoljno zastupljeni u javnosti.

Naš tim trenutno čine četiri stalna člana i nekoliko saradnika.

Goran Stojčetović, glavni i odgovorni urednik Art Brut Inside
Umetnik i osnivač umetničke grupe i Udruženja Art Brut Serbia. Završio slikarstvo 1999. g. na Fakultetu Umetnosti Priština. Zaposlen kao scenograf Narodnog pozorišta Priština.

Tatjana Stojanović, stručni saradnik u oblasti Naučna istraživanja
Specijalista medicinske psihologije
Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1991.g., na grupi za psihologiju, klinički smer. Specijalizaciju iz oblasti medicinske psihologije završila 2000.g. na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju VMA od 1993.g., gde obavlja poslove iz oblasti individualne i grupne psihoterapije i savetovanja, psihološke selekcije, psihodijagnostike, art terapije i grupne analize crteža, kao i psihološka veštačenja. Od 2011.g. je u registru sudskih veštaka Srbije. U toku svog rada pohađala brojne edukacije i usavršavanja: grupna analiza, psihodrama, grupna analiza snova, psihološke radionice, Rorschach, kognitivno-bihejvioralna terapija, biofidbek itd.

Mileta Mijatović, urednik oblasti Književnost i muzika
Pesnik, tekstopisac i vokal bendova Dedice i Klopka za pionira. Jedan je od urednika strip festivala NOVO DOBA. Bavi se sito štampom i poseduje veliku kolekciju audio zapisa “besmislenog” sadržaja i literature sa buvljaka, u vidu bačenih pismenih zadataka iz srpskog jezika, pisama, pesama…

Srđan Nikolčević (Puna), administrator sajta Art Brut Inside
Grafički dizajner, napustio jalovu njivu pre izvesnog vremena, trenutno radi kao freelancer i tako hrani svoje troje dece.

PRIDRUŽITE NAM SE!

Vaše ime (obavezno polje) / Your Name (required)

Vaš email (obavezno polje) / Your Email (required)

Tema / Subject

Tekst poruke / Your Message

 

2014 - Crafted By Art Brut Inside Team