Veb Izložbe

Mir Mierжvinski

Rođen u Beogradu , 4.8.1994. Crtam od ranog detinjstva, već tada mi je bilo interesantno da nažvrljam mnoštvo krugova, linija jedno preko drugog i da potom tražim neke forme, oblike koje bi potom isticao ali uvek ostavljajuci taj haos u prv... Read more

BABS - Art Brut Salon

Umetnička Akcija

Izložbe

Raspad SFRJ

Istorija Umetnosti

Art Terapija

ABS u medijima

2014 - Crafted By Art Brut Inside Team